BIM Basis Informatieleveringsspecificatie (ILS)


De BIM Basis ILS is een initiatief ontwikkeld door marktpartijen en wordt op dit moment veel gebruikt bij bouwprojecten in Nederland. Het is geïnitieerd door de grotere aannemers in Nederland, omdat zij op zoek waren naar een standaard om te gebruiken in hun uitvraag. Het hoofddoel van deze BIM Basis ILS is om beter onderling te kunnen samenwerken. De toepassingsrichtlijn geeft houvast en tips om gestructureerd en eenduidig informatie uit te wisselen. Het is dus geen standaard regelgeving, maar bedoeld als checklist voor het maken van de juiste afspraken om onderling eenduidig modelinformatie uit te wisselen.

De BIM Basis ILS focust zich op de volgende vier vragen:

  • Waarom wisselen we informatie uit?
  • Hoe wisselen we deze informatie uit?
  • Hoe gaan we eenduidig uitwisselen, welke structuur hanteren we?
  • Welke informatie moet minimaal worden vastgelegd in een model?

Uitwisselen van informatie

Binnen de BIM Basis ILS richtlijn wordt de opendata-standaard IFC (Industry Foundation Classes) als bestandsformaat ingezet om informatie uit te wisselen. Het grote voordeel hiervan is dat uitwisselen via IFC betekent dat je in principe software onafhankelijk modellen kunt uitwisselen omdat de modelinformatie in dezelfde ‘taal’ beschikbaar is.

Wanneer je als partijen met dezelfde software werkt hoef je niet altijd uit te wisselen via IFC. Het voordeel daarvan is weer dat je gemakkelijk kunt samenwerken en minder kans op informatieverlies hebt omdat de native modelinformatie niet omgezet hoeft te worden naar het IFC-formaat. Belangrijk is uiteraard dat hierover voorafgaand aan het project concrete afspraken zijn gemaakt. Dan weet iedereen in welk bestandsformaat uitgewisseld wordt.

Het gebruiken van hetzelfde bestandsformaat is een stap in de goede richting, maar daar blijft het niet bij. Bij het uitwisselen van modelinformatie is het van groot belang om specifieke afspraken te maken over de structuur en de opbouw van je model.

Zo moet je voorafgaand aan het modelleren afspraken met elkaar maken over:

  • Bestandsnaam, structuur en naamgeving in een model
  • Lokale positie en oriëntatie (gebruik van hetzelfde nulpunt)
  • Objecten voorzien van een classificatie (zoals NL-SfB) en materiaalbeschrijving

Welke informatie is nodig?

Tot slot is het van groot belang om voor de start van een project te bepalen welke informatie nodig is en wie voor welke informatie verantwoordelijk is. Zo voorkom je dubbel werk én zorg je ervoor dat modellen op elkaar aansluiten. Een BIM protocol en een projectspecifeke ILS vanuit/namens de opdrachtgever zijn ideaal, maar helaas nog niet altijd voorhanden. Toch is het belangrijk dat alle betrokken partijen weten hoe informatie uitgewisseld wordt en welk specifiek doel deze informatie heeft. Tijdens de bouw of pas daarna, tijdens het gebruik van het bouwwerk voor beheer en onderhoud of zelfs de sloop.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken als:

  • Naamgeving, functie en groepering van ruimten
  • Groeperen van installatietechnische objecten
  • Objectinformatie zoals dragend/niet dragend of inwendig/uitwendig

Meer informatie over de inhoud en de toepassing vind je op de website van het BIM Loket: https://www.bimloket.nl/p/294/BIM-basis-ILS

Ondersteuning bij het werken met de BIM Basis ILS of het maken van juiste (BIM) afspraken?

Wil jij als bedrijf ook gebruik maken van een eenduidige werkwijze in jouw BIM-projecten, om zo efficiënter te werken en beter samen te werken, of om bijvoorbeeld een project uitvraag op te zetten met de juiste (BIM) afspraken? Wij ondersteunen je daar graag in.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek!