Ook een toekomstbestendig bedrijf? Investeer in kennis


11 tips die je helpen bij het verhogen van de kennis in je organisatie

Het vergroten én behouden van het kennisniveau van medewerkers speelt een belangrijke rol in de bedrijfsstrategie van elke organisatie, ook de jouwe. Je wilt niet alleen nu succesvol zijn, maar ook in de toekomst. Toch blijken veel bedrijven niet te beschikken over een gedegen meerjarenplan voor hun medewerkers of een toereikend budget hiervoor. Geldt dit voor jouw organisatie? Dan is dit een ‘wake-up call’: investeer in kennis.

De betrokkenheid van medewerkers is van cruciaal belang voor het succes van een toekomstbestendige organisatie. Zeker als je bedrijf bezig is met stappen richting digitale transformatie; een proces waarbij je direct efficiënter en competitiever wordt. Het is essentieel om acceptatie, productiviteit en kennis in de organisatie te bevorderen om de voordelen van digitalisering te realiseren. Overwin potentiële obstakels en stimuleer een bedrijfscultuur waarin leren niet slechts incidenteel voor komt, maar een integraal onderdeel is.

Het blijkt dat kennis in organisaties nog vaak versnipperd is en kennisdeling en -borging niet optimaal zijn ingericht. Het resultaat: opdrachten worden niet gewonnen of er kan niet worden voldaan aan de vraag van de opdrachtgever. Ons advies: investeer in kennis. Maar hoe pak je dit aan?

Overbrug het kennistekort

De relevantie van specifieke softwarekennis neemt doorgaans al binnen 2,5 jaar af. Het gat tussen aanwezige en benodigde vaardigheden wordt dus snel groter. Het is belangrijk om dat gat te dichten, of op zijn minst te verkleinen. Bovendien merken we dat medewerkers sneller vertrekken als ze het idee hebben dat hun persoonlijke ontwikkeling stagneert. Dit alles draagt bij aan het verlies van kennis in je bedrijf. Met een (persoonlijk) ontwikkelingsplan schep je duidelijkheid. Voor je bedrijf, maar ook voor je medewerkers.

Maak medewerkers betrokken

Het boeien en binden van medewerkers is van vitaal belang voor het welzijn en de prestaties van zowel individuele medewerkers als voor je organisatie in zijn geheel. Het helpt je bedrijf om talent aan te trekken en te behouden:

 • Betrokken medewerkers zijn over het algemeen productiever, gemotiveerd en zullen sneller nieuwe ideeën aandragen.
 • Organisaties die medewerkers weten te boeien en binden, hebben vaak een hogere retentie.
 • Door de juiste kennis in huis te hebben, is een concurrentievoordeel te behalen om net die ene opdracht wél binnen te halen. 
 • Het leidt tot een positieve werkomgeving waar medewerkers zich gewaardeerd voelen. 
 • Het vervangen van medewerkers kan duur zijn in termen van wervingskosten en inwerktijd. Door medewerkers aan je te binden, kun je als organisatie deze kosten verminderen. 

Zorg voor een slimme aanpak

Als het vinden van studietijd in jouw organisatie ook lastig is, dan is een slimme, strategische aanpak nodig. En prioriteit hieraan. Door de juiste leermiddelen te kiezen, deze optimaal aan te bieden en er effectief over te communiceren, creëer je het juiste leerklimaat voor jouw medewerkers.

De beste manier om leren en ontwikkelen echt te verankeren in de organisatie, is door het met regelmaat met elkaar te bespreken, transparant te zijn over de verwachtingen en een omgeving te creëren waarin men zich kan ontplooien. Het is belangrijk dat een werkgever ruimte, tijd en een budget beschikbaar stelt.

Maak leren en ontwikkeling prioriteit nummer één!

Zet vandaag nog de ontwikkeling van jouw medewerkers hoog op de agenda: boost je kennis! Hoe je dit doet? Hier 11 tips voor een perfecte start:

 1. Zorg dat directie en leidinggevenden betrokken zijn bij kennisontwikkeling. Dit schept prioriteit.
 2. Stel duidelijke doelen die voor de hele organisatie van belang zijn.
 3. Wijs financiële middelen toe voor training, opleiding en ontwikkelingsprogramma’s.
 4. Ontwikkel een strategie waarin deze vragen worden beantwoord: wat (doel), wanneer (planning), hoe (uitvoering) en wie (personen/afdelingen).
 5. Betrek medewerkers; laat hen deelnemen aan het opstellen van persoonlijke ontwikkelplannen.
 6. Zorg voor effectieve interne promotie en communicatie van het leeraanbod.
 7. Communiceer regelmatig over de voortgang van de ontwikkeling van medewerkers en deel de successen die zijn behaald.
 8. Volg en meet de resultaten en stuur bij waar nodig.
 9. Erken en beloon medewerkers voor hun inzet en resultaten.
 10. Ontdek vroegtijdige trends in jouw vakgebied en zorg dat de kennis tijdig aanwezig is.
 11. Maak gebruik van externe partijen die ervaring hebben met het aanbieden van kennis.

Het op de agenda zetten van kennisontwikkeling vereist niet alleen verandering van gedrag maar ook een lange adem. Het is een doorlopend proces, vereist betrokkenheid, aandacht én vooral leiderschap. Doe je dat goed, dan maak je je bedrijf toekomstbestendig en klaar voor een succesvolle digitale transformatie.

Arkance staat voor je klaar

Kun je wel wat assistentie gebruiken bij het opstellen van een strategisch kennisplan?

Vul nevenstaand formulier in en we nemen contact met je op.

Onze deskundige consultants staan klaar om te helpen. Zij:

Wat je uitdaging ook is, we gaan graag samen het avontuur aan zodat ook jij een toekomstbestendige organisatie hebt.

Heb je al een strategie en ben je benieuwd of ons cursusaanbod daarin past? Hieronder kom je direct bij het overzicht voor jouw vakgebied: