Brabant Water


29.04.2022

Water als maatschappelijke waarde

De Nederlands-Brabantse watermaatschappij ontstond in 2002 uit een fusie tussen Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant (WNWB) en Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB). De geschiedenis van deze twee bedrijven gaat terug tot 1887. Sinds jaar en dag verzorgt ze de kwaliteit van het drinkwater uit de beste bronnen en waterwingebieden in de hele provincie.

Brabant Water legt de lat graag hoog. Ze combineren een klantgerichte en kostenbewuste aanpak met moderne technieken en actieve zorg voor de omgeving. Daarbij verliezen ze de maatschappelijke waarden van water niet uit het oog. Duurzaamheid, gezondheid en veiligheid zijn belangrijke thema’s en elke medewerker is een belangrijke ambassadeur in een wereld om water.

Waterdicht partnerschap met Arkance Systems

Met het ontstaan van Brabant Water ontstond ook het partership met Greenock. Terwijl Brabant Water zich concentreerde op hun ‘core business’, verzorgde Greenock het systeem- en applicatiebeheer (met AutoCAD P&ID) en de interne helpdesk van Brabant Water. Daarnaast werden er ad hoc opleidingen en presentaties gegeven en was er ter plekke ondersteuning van Greenock wanneer nodig.

Enkele belangrijke verdiensten van Greenock bij Brabant Water:

 • Omzetting van +/- 40 000 kalktekeningen naar AutoCAD RasterCAD.
 • Complete configuratie van de AutoCAD omgeving en uitrol binnen de organisatie.
 • De ondersteuning, inrichting en beheer van Meridian en AutoCAD.
 • Opleidingen over databeheer en de verschillende CAD softwareoplossingen.

Belangrijkste uitdagingen voor Brabant Water en Arkance Systems

Het belangrijkste project was de complete omschakeling van het oude systeem naar AutoCAD PI&D. Brabant Water wilde evolueren naar een procestechnische omgeving. Hiervoor drongen zich enkele oplossingen op:

 • Opleiding en Performance System voor alle betrokkenen (+/- 30 eindgebruikers).
 • Levering en installatie van de software en compatibele hardware.
 • Samenvoeging van twee standaarden in de vorm van P&ID Classificatie.
 • Export van meerdere rapporteringen vanuit de software (ipv handmatige oplijsting)
 • Afstemming van alle eigenschappen.
 • Routine om samengestelde P&ID systemen te plaatsen.
 • Routine om lijsten gedeeltelijk te vullen met specificaties.
 • Aanpassing van de gebruiksomgeving.
 • Begeleiding op de werkplek bij de ingebruikname van de software.

Complete oplossing voor Brabant Water

Bij de omschakeling naar P&ID leverde Greenock een totaaloplossing voor Brabant Water: advies, de complete werking en inhoud van de software, training, consultancy, diensten rond AutoCAD P&ID en de implementatie hiervan. Hierbij werd rekening gehouden met de interne standaarden van P&ID (ISO) en Brabant Water (KIP).

Gedurende 35 dagen werden alle nodige stappen voor de inrichting van AutoCAD P&ID nauwkeurig uitgevoerd. Tijdens dit project matchte Greenock het Kwaliteitshandboek van Brabant Water (KIP) met de interne standaard van AutoCAD P&ID (ISO). Naast de nodige opleidingen was er ook samenwerking met andere afdelingen om het systeembeheer en de administratie (SAP) te integreren in de P&ID omgeving.

De nieuwe geïntegreerde projectomgeving van Brabant Water zorgt voor een optimaal overzicht en houdt alle tekeningen en informatie gecentraliseerd bij elkaar. De overstap naar deze nieuwe werkwijze verliep in eerste instantie wat stroef, maar uiteindelijk leverde het enorm veel tijdswinst op voor Brabant Water.

Ga naar de website van Brabant Water.