“InfraCAD CE is goud voor ons”


17.04.2023

Ties Mallens van 4th Dimension Survey
zweert bij software van Arkance Systems

Het in kaart brengen van wegen, ondergrondse leidingen en waterlopen. Civieltechnisch werk, daar zijn ze goed in bij 4th Dimension Survey in Moergestel. En meten is weten. Dat doen ze al jarenlang met verschillende InfraCAD applicaties van Arkance Systems. “Zonder deze apps moet ik de helft van de opdrachten aan de kant schuiven.” 

Ties Mallens is oprichter en eigenaar van 4th Dimension Survey. Samen met zijn collega Bram Couvée timmert hij inmiddels ruim tien jaar aan de civieltechnische weg. “We zetten veel werk uit voor nieuwe infrastructuur, te land en ter zee. Zelf doe ik veel waterprojecten. Zo meet ik met sonarapparatuur waterdieptes en begeleid ik nat heiwerk voor constructieve waterbouw. Ook bij het verleggen van waterlopen voor natuurherstel doen wij het voorwerk.”

Dat gaat tegenwoordig allemaal digitaal. Geen piketpaaltjes in de grond, maar 3D-modellen in de kraancabine. De machinist ziet zo precies waar hij moet zijn en hoeveel hij moet afgraven. “InfraCAD is daarbij voor ons onmisbaar”, zegt Mallens. “Met deze software tekenen we eenvoudig in NLCS-formaat (Nederlandse CAD Standaard). Dat betekent bijvoorbeeld dat alle instellingen en kleurmarkeringen juist worden weergegeven. Bijvoorbeeld die van de laagstructuren van de kantverharding.”

“Tijdens de eerste sparsessie komt InfraCAD al snel naar voren als beste optie”

Logische keus

Mallens gebruikt InfraCAD al vanaf 2012. “Ik moest AutoCAD hebben om mijn werk te doen. Tijdens mijn zoektocht kwam ik al gauw uit bij CAD Accent, zoals Arkance Systems toen nog heette. Ik wilde sowieso een Nederlandse partner. Waarom? Vanwege de korte lijntjes en het feit dat je dezelfde taal spreekt. Bovendien zat het bedrijf praktisch bij mij om de hoek.”
Tijdens de eerste sparsessie komt InfraCAD al snel naar voren als beste optie voor Mallens’ bedrijf. En meer specifiek: de applicatie InfraCAD CE. Mallens: “Op papier had InfraCAD CE vanwege het gebruiksgemak veel meerwaarde, maar ik wilde dat natuurlijk wel eerst uitproberen. Ik heb toen een testlicentie gekregen om de software in de praktijk te testen. Toen was ik meteen verkocht.”


Over Arkance Systems

Arkance Systems helpt organisaties in hun digitale transitie door het verbeteren van processen, het optimaliseren van samenwerkingen binnen ketens en het stimuleren van datagedreven processen. Hiervoor ontwikkelt het bedrijf eigen IP en biedt het software, diensten en trainingen aan. Arkance Systems streeft naar strategische partnerships en zet haar internationale expertise in voor lokale oplossingen.


Slimme tooltjes

InfraCAD CE kent volgens Mallens allerlei slimme tooltjes waarmee hij veel tijdwinst boekt. Bijvoorbeeld bij het vergelijken van een nieuw ontwerp met de bestaande situatie. “InfraCAD CE brengt de afwijkingen direct in beeld”, weet Mallens. “Natuurlijk kom je daar zonder de software ook wel achter, maar als het om een project gaat met 300 heipalen, scheelt het veel vergelijkingswerk. Daarnaast is de interface gebruiksvriendelijk en zodanig opgebouwd, dat je vrij weinig ondersteuning nodig hebt.”

En als hij het dan tóch een keer niet weet, schakelt hij de hulp in van Arkance Systems. “Ze kijken dan op afstand mee om mij te helpen. Als het geen haast heeft, stuur ik een mailtje. Trouwens, ook daar krijg ik altijd direct reactie op. De mensen van Arkance Systems staan bovendien open voor feedback als er iets ontbreekt of niet goed werkt. Ze lossen het altijd op, bijvoorbeeld via een update van de software.”

Enkel nog puntjes op de i

De Moergestelse landmeter heeft dagelijks profijt van alle Arkance Systems-hulpmiddelen, zowel in kleine als heel grote projecten. “In de gemeente Heusden kreeg een complete woonwijk een nieuw rioleringsstelsel en verhardingen. Wij hebben alles in kaart gebracht; van bomen en bandenlijnen tot kolken en putten. Zeven volle dagen meten leverden heel wat Excelbestanden op. Met InfraCAD CE vertaal ik al die gegevens snel en gemakkelijk in een tekening, vrijwel volledig gereed en helemaal in NLCS-formaat. Ik hoef alleen nog maar wat details toe te voegen en klaar is Kees. Goud.” 

Een groot voordeel van de NLCS is uniforme weergave van infrastructurele en geografische data in AutoCAD. Mallens: “Overheden zijn voortaan verplicht om die standaard te gebruiken. Omdat InfraCAD die gegevens automatisch invoert, hoef ik daar niets meer aan te doen.”

Meer smoel

Ook InfraCAD Map is een blijvertje voor 4th Dimension Survey. Daarin staan alle gegevens uit de database van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). “Ik kan er Klic-meldingen van ondergrondse kabels en leidingstelsels mee inladen en digitaliseren. Ook gebruik ik InfraCAD Map om satellietbeelden onder een technische tekening te plaatsen, zodat die meer smoel en duiding krijgt. Zo zien de betrokken partijen precies waar we bezig zijn en wat de situatie is.”

“Met InfraCAD CE vertaal ik al die gegevens snel en gemakkelijk in een tekening”

En dan is er nog Foto Inventarisatie. Met deze InfraCAD-functie verwerkt Mallens foto’s van het meetwerk. “Elke foto heeft een geotag, oftewel de GPS-coördinaten waar de foto is genomen. De applicatie leest die locatiedata uit en plaatst de foto met die gegevens in de tekening. Geen misverstanden dus over de precieze locatie”, legt hij uit. “Daarnaast maakt de applicatie een geordende PDF met duidelijk overzicht van foto’s en exacte aantallen van bijvoorbeeld kolken, putten en trottoirbanden. Super handig!”

Een wereld van verschil

Mallens zweert bij de InfraCAD applicaties van Arkance Systems. “Voordat ik daarmee werkte, was ik net zoveel tijd kwijt aan het verwerken van alle metingen als aan het meten zelf. Natuurlijk blijft er altijd nog wat handwerk over, maar het scheelt mij al met al minimaal zeventig procent in tijd. Zonder deze apps moet ik de helft van de opdrachten aan de kant schuiven.”


Over 4th Dimension Survey

4th Dimension Survey is gespecialiseerd in landmeetkundige diensten voor de civiele wereld. Vanuit Moergestel zorgt het bedrijf in heel Nederland én daarbuiten voor meet-, teken-, modelleer- en uitzetwerk, op land en op zee. Ook biedt het bedrijf ondersteuning bij de implementatie van software voor machinebesturing.


InfraCAD kopen