Orangeworks


29.04.2022

“Arkance Systems daagt je uit om verder te kijken”

Als een klant vindt dat zijn ontwerp- en productieprocessen slimmer en efficiënter moeten, dan helpt Arkance daarbij. Zoals in het geval van Orangeworks, dat veel meer rendement kon halen uit de systemen. Hoe? Door een betere stroomlijning van de informatie-uitwisseling tussen engineering en werkvoorbereiding in het orderverwerkingsproces.

De klant

Orangeworks (dat recentelijk een nieuwe locatie opende in Oss) is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van equipment voor de food processing industry: van productie- en opslagoplossingen tot en met complete productielijnen. In tegenstelling tot andere branchepartijen, die streven naar standaard oplossingen, is Orangeworks sterk in het ontwikkelen van oplossingen voor klantspecifieke uitdagingen.

Bas Claassen is Group Leader Project Engineering van Orangeworks. Hij noemt meedenken met de klant de grootste kracht van zijn bedrijf. “Wat maakt die klant? En hoe ziet zijn ideale productieproces eruit? Daar baseren we onze oplossingen op. Een korte doorlooptijd is daarin heel belangrijk, want de klant wil zijn productielijn zo snel mogelijk in gebruik nemen. Voor ons is maatwerk equipment het hoofddoel, maar voor de klant is het slechts een middel.”

De uitdaging

Orangeworks benaderde Arkance Systems voor de inrichting en het gebruik van de engineeringsystemen Autodesk Inventor (3D modeling) en Autodesk Vault Professional (Product Data Management). Op dat moment verliepen processen immers niet naar wens.

Kern van het probleem: Orangeworks opereert zonder standaard stuklijsten. Iedere stuklijst is uniek en gedraagt zich ook zo in het inkoop- en productieproces. Concreet betekent dat, dat engineers in iedere ontwerpfase nieuwe stuklijsten vrijgeven (in Vault), die resulteren in ERP-orderbonnen. Claassen: “Daardoor startten we pas met het bestellen van onderdelen als onze engineers hun ontwerp klaar hadden. Met bijvoorbeeld als gevolg dat we relatief laat ‘long lead’-items bestelden. Ook wilden we heel graag onze eigen productie in een eerdere fase inschakelen. Het werk dat onze werkvoorbereiders hadden om de bewerkingen en volgorde te plannen voor een productieorder, kostte veel tijd en vertraagde. Dit moest beter en sneller.”

“We gebruiken de informatie in onze engineeringssoftware veel beter”

De oplossing

Orangeworks zocht een partner die hen hielp om informatie uit het engineeringsproces beter te gebruiken, en om informatie uit de verschillende systemen op elkaar te laten aansluiten. Claassen: “Het borgen van informatie was een enorme uitdaging. Informatie in onze systemen, maar ook bij onze mensen. Als we daarin een geautomatiseerde flow konden creëren, zouden we de doorlooptijd van projecten kunnen verkorten en de prijs drukken, waarmee we onze concurrentiepositie aanzienlijk zouden versterken. Arkance Systems heeft die vraag perfect beantwoord.”

“De oplossing die Arkance Systems leverde, is slim: die analyseert bijvoorbeeld CAD-modellen en bepaalt op basis daarvan geautomatiseerd welke bewerkingen we met onze eigen productiefaciliteiten kunnen uitvoeren. Dat ontlast de werkvoorbereider, die dan minder dubbel werk doet. In plaats daarvan kan hij kennis toevoegen op plekken waar het nodig is. Ook worden long lead-items direct besteld. En willen we in een later stadium alsnog iets aan een ontwerp wijzigen? Dan worden de bijbehorende stuklijsten automatisch geüpdatet. We merken nu al dat het ons veel beter afgaat om de juiste producten en onderdelen op het juiste moment gereed hebben. We gebruiken de informatie in onze engineeringssoftware veel beter.”

“We werken efficiënter, slimmer en hebben processen geborgd in onze systemen”

De voordelen

Claassen ziet meerdere voordelen waarvan Orangeworks nu de vruchten plukt. “De informatie die onze engineers en werkvoorbereiders vrijgeven, wordt direct ingelezen in een orderbon. Daardoor kunnen onze collega’s van Planning en Inkoop meteen verder en kan onze productieafdeling ook al starten met bijvoorbeeld het snijden en zetten van plaatwerk. En de onderdelen met een lange levertijd? Die kunnen we al in een vroeg stadium via ons PDM-systeem aanbieden aan Ridder iQ, het programma waarin we onze productiegegevens voorbereiden.”

“We werken efficiënter, slimmer en hebben processen geborgd in onze systemen. En de informatie die we gebruiken, is ook nog eens rijker dan voorheen. Onze systemen bevatten meer kennis. Natuurlijk, voor sommige collega’s was het even wennen. Maar die relatief kleine investering heeft ons als bedrijf een grote meerwaarde opgeleverd.”

De meerwaarde

Claassen kijkt met een goed gevoel terug op de samenwerking met Arkance Systems. “Ze proberen geen standaard oplossingen te verkopen waar we onze processen maar op moeten aanpassen, maar redeneren juist andersom. Ze denken mee in óns proces en hebben daar ook de mensen voor. Onze projectmanager vanuit Arkance Systems bijvoorbeeld, is een werktuigbouwkundige met oog voor het proces. Hij weet welke uitdagingen er in onze branche spelen en kan uitstekend de vertaalslag maken naar een passende oplossing. Zo hebben we samen met Arkance Systems een Werkvoorbereiding Toolkit voor Vault ontwikkeld, die ook voor andere bedrijven heel interessant is.”


Ook noemt Claassen het ‘positief-eigenwijze’ karakter van Arkance Systems, waarin ‘nee’ durven zeggen een kracht blijkt. “Het is geen club van ‘u vraagt, wij draaien’; Arkance Systems daagt je uit om samen verder te kijken. Dat doen ze al vanaf het begin van een project, ze steken veel tijd en energie in de voorbereidingsfase. Daardoor ontstaat er een helder beeld van wat de oplossing moet zijn, waardoor het proces heel gestroomlijnd verloopt. Bovendien: ze verzekerden ons dat alles mogelijk is, maar ze hebben ons nooit in al die mogelijkheden laten zweven, of dingen doorgedrukt omdat het hen beter uitkwam. We hebben samen een stip aan de horizon geplaatst en hebben daar gericht naartoe gewerkt. Daar plukken we nu iedere dag de vruchten van.”