TerBerg Totaalinstallaties


18.03.2022

Een volwaardige BIM partner in de markt

Wouter Lenssinck – TerBerg Totaalinstallaties

Terberg heeft als totaal installateur al regelmatig te maken met BIM projecten. “Vanuit de markt komt er steeds meer vraag, zowel vanuit opdrachtgevers als aannemers, maar we willen zelf ook vooruit met BIM. We merken dat de BIM projecten steeds groter worden, dus vonden wij het als Terberg tijd om hierin stappen te zetten, zodat we in de markt een waardige BIM partner zijn”, aldus senior projectleider Wouter Lenssinck. Met Arkance Systems Nederland was er al eerder prettig contact, dus werd de vraag hier neergelegd voor een adviestraject om gericht stappen te kunnen maken op het gebied van BIM.

Wat was de aanleiding om dit traject met Arkance Systems Nederland in te gaan?

“Samenwerking is in de bouw ontzettend belangrijk en BIM is een hele mooie manier om dat naar een hoger niveau te tillen. Dat betekent wel dat je binnen je organisatie deze werkwijze goed moet structuren en verankeren, dat gaat absoluut niet vanzelf.”

Binnen onze organisatie hebben we al projectteams die veel met BIM werken, maar ook teams die dat nog helemaal niet doen. Daarom zijn we naar Arkance Systems Nederland gestapt met de vraag: help ons om BIM naar een hoger niveau te tillen in onze organisatie. We zijn vervolgens met Itannex gestart met een BIM adviestraject. In het daaruit voortvloeiende BIM adviesplan hebben we een heel duidelijk beeld gekregen waar we nu staan met onze organisatie en waar we naar toe willen. Er is onderzoek gedaan in de breedte van ons bedrijf, op basis van interviews met collega’s in allerlei functies. Van directeur tot monteur, iedereen mocht zijn of haar input geven.

TerBerg Totaalinstallaties BIM implementatie
TerBerg Totaalinstallaties BIM implementatie
Wonderwoods is een iconisch project in Utrecht, waar Terberg aan mee werkt,
volledig in BIM. Links het installatiemodel, rechts het architectonische ontwerp.

Daaruit is samen met Arkance Systems Nederland een BIM visie en strategie gevormd. Dit is het fundament, de basis om daadwerkelijk bedrijfsbreed BIM te implementeren in ons bedrijf. Uit een enthousiaste groep collega’s hebben we een BIM stuurgroep opgericht, waarmee we een BIM roadmap hebben gemaakt. Welke stappen willen we de komende tijd zetten?”

Het is leuk om onze spierballen te kunnen tonen met BIM

Wouter Lenssinck

En waar staan jullie nu?

“In de BIM roadmap hebben we met Itannex een aantal kernactiviteiten benoemd van ons bedrijf, die we gaan aanpakken. Inmiddels hebben we het eerste verbetertraject afgerond, namelijk om binnen Terberg één duidelijke lijn te trekken in het gebruik van BIM viewer software. We merkten dat iedereen een andere BIM viewer gebruikte. We hebben nu bedrijfsbreed gekozen voor één software, zodat iedereen consistent met dezelfde BIM viewer werkt. Dit was voor ons een mooie eerste stap, de kosten voor verandering waren vrij laag en iedereen werkt ermee. Zo konden we een verbetering realiseren waar iedereen van profiteert.

Het verbeteren doen we stap voor stap. Itannex juicht dit ook toe en adviseert dit aan klanten, zo blijven veranderingen behapbaar en wendbaar. We zijn nu gestart met het volgende verbetertraject, om alle modelleurs op dezelfde manier te laten werken met dezelfde content.

Het is mooi om te merken dat intern mensen enthousiast zijn geworden om met BIM aan de slag te gaan. Als installateur is het wel lastig om in de markt dingen af te dwingen, want je hebt met zoveel partijen te maken. Vaak zijn we volgend daarin, maar met onze vernieuwde kennis is het leuk als we onze spierballen kunnen laten zien op het gebied van BIM!”

Wat heeft dit traject jullie tot nu toe gebracht?

“Bij onze eigen mensen merken we dat er veel bewuster wordt gewerkt met BIM. Er wordt beter samengewerkt en mensen staan open voor de verandering van werkwijze. Maar ook de samenwerking met andere partijen is verbeterd. We bouwen het gebouw al virtueel met alle bouwpartners, waardoor het échte bouwen veel soepeler verloopt. We hebben minder clashes, de werkvoorbereiding gaat sneller en de faalkosten gaan omlaag. Dat merken we nu echt al en dat zien we vooral in het aantal clashes en problemen op de bouwplaats, die bijna tot nul zijn gedaald!

De clashes met andere installaties en de constructie haal je er al in de ontwerpfase uit, waardoor je die op de bouw beperkt tot bijna nul. Waar we voorheen echt wel een aantal keer per week een clash of issue moesten oplossen, komt dat nu dus bijna niet meer voor. En het voordeel is dat je een clash in het voortraject veel sneller en goedkoper kunt oplossen dan op de bouwplaats!

Natuurlijk is de investering in de voorbereidingsfase hoger. Maar in de realisatiefase haal je dat er dubbel en dwars uit. Het maakt bouwen ook veel leuker, want een clash oplossen tijdens de bouw is vaak helemaal niet leuk.

Naast deze meetbare voordelen zijn er ook absoluut valkuilen. We merken dat onze mensen er echt aan moeten wennen. Vooral op de bouw is het wennen voor de monteurs, alles wordt nu al vooraf uitgedacht. We overtuigen hen ook van de voordelen, bijvoorbeeld door bevestigingen in prefab aan te leveren en boorpunten met lasers uit te zetten. Dat kunnen we rechtstreeks uit het model halen en naar de leverancier sturen. Op de bouw werken ze nu nog met papieren 2D tekeningen, maar we willen het BIM-model natuurlijk naar de bouwplaats brengen. Ook daar ligt nog een mooie uitdaging voor ons bedrijf, wat ook is gebleken uit het BIM adviesplan van Arkance Systems Nederland!”

Zou je dit traject aanraden aan andere bedrijven?

“Als je als bedrijf wil gaan groeien in BIM zou ik het zeker aanraden, omdat je hiermee een goede basis neerzet. Het is een fundament om mee verder te gaan. Je brengt echt structuur aan in je bedrijfsproces.

We hebben ook direct besloten om professionele hulp in te schakelen om BIM binnen ons bedrijf goed neer te zetten. Aan de ene kant omdat we het zelf naast ons eigen werk moeten doen, aan de andere kant omdat Itannex enorm veel kennis en expertise meebrengt. En ze laten ons als bedrijf echt in onze waarde. Ze verkondigen niet dat ze alles weten, maar laten je vrij om het op je eigen manier in te vullen. Maar de lijn die ze uitzetten, met het aanbrengen van structuur en duidelijke doelen, dat is echt de meerwaarde in dit traject. Ze helpen ons echt om als organisatie te veranderen op gebied van digitalisering en BIM!”

Wat is jouw ultieme droom om te bereiken met BIM?

“Ik vind het nu al mooi om te zien dat mensen enthousiast worden van de voordelen en positieve veranderingen. Momenteel zijn we een zeer goede middenmoter als je kijkt naar andere installatiebedrijven in Nederland. We willen daarin groeien zodat we in de kopgroep komen, die ambitie is er en de mogelijkheden zijn er ook!

En we moeten ook wel, want als je niet mee kunt met BIM haken opdrachtgevers af. Maar dat is een mooie en goede ontwikkeling. Want de samenwerking tussen alle partijen verbetert alleen maar.

Ik merk dat we nu nog meer voldoening uit een project krijgen. Voorheen wilden alle partijen op een project zo snel mogelijk zijn onderdeel realiseren en kwam de samenwerking nog wel eens op de tweede plaats. Dat is met deze manier van werken absoluut verbeterd.”