Autodesk Construction Cloud


Begin dit jaar is de ‘Autodesk Construction Cloud’ (ACC) gelanceerd, een unified platform. De ACC is een samenvoeging van bestaande applicaties en zal hét platform zijn om in de cloud samen te werken. De basis van de ACC is een gemeenschappelijke dataomgeving, Autodesk Docs. Deze dataomgeving legt de basis voor bedrijven om online samen te werken.

Volledige controle op je project!

Het doel van het unified platform, de ACC, is om bedrijven te faciliteren om in de gehele lifecycle van een bouwproject in de cloud samen te werken. Samenwerken binnen je bedrijf, maar ook met samenwerkingspartners, onderaannemers en leveranciers.

Om die reden wordt Autodesk Docs standaard aangeboden bij alle abonnementen in de ACC, maar ook bij de AEC collection software van Autodesk (waar o.a. software als Revit, AutoCAD en Navisworks onder vallen). Zo neemt samenwerken in de cloud met Autodesk producten een vlucht en kunnen meer en meer bedrijven deze manier van werken omarmen.

De lifecycle van een project vat Autodesk samen in vier fasen: design, plan, build en operate. In iedere fase voorziet de Autodesk Construction Cloud in de juiste tools om samen te werken, het project onder controle te houden en altijd te werken met de juiste versie van bestanden. De ACC brengt zo een projectteam samen in één softwareplatform.

Wat verandert er voor jou?

Vooral voor gebruikers die nu gebruik maken van diverse BIM360 producten veranderen er een aantal zaken. Autodesk Docs, de gemeenschappelijke dataomgeving, wordt de basis voor samenwerken in de cloud. Gebruikers van de AEC Collection krijgen automatisch toegang tot Autodesk Docs, waarmee ze nog beter en meer kunnen samenwerken in de cloud.

BIM360 Docs, het bestaande cloud platform van Autodesk, blijft toegankelijk voor bestaande klanten. Klanten met BIM360 Docs die ook toegang hebben tot Autodesk Docs kunnen van beide platformen gebruik maken. Het is echter niet zo dat een klant met BIM360 Docs automatisch wordt gemigreerd naar Autodesk Docs. Voor toegang tot Autodesk Docs is een AEC-collection of Autodesk Construction Cloud abonnement op Build, BIM-Collaborate of Take-off nodig. Let er ook op dat het momenteel alleen beschikbaar is voor de US server, EU server wordt later dit jaar verwacht

BIM360 Coordinate verdwijnt als los product en komt te vallen onder Autodesk Collaborate. BIM360 Design komt te vallen onder het Pro abonnement van Autodesk Collaborate. Gebruikers van BIM360 Design worden automatisch gemigreerd naar Collaborate PRO, maar houden toegang tot beide platformen.

Tot slot verdwijnt BIM360 Build als los product en komt te vallen onder Autodesk Build.

Daarnaast wordt het licentiemodel van de Autodesk Construction Cloud gebaseerd op BYOS (Bring Your Own Subscription). Dat betekent dat een licentie wordt gekoppeld aan een unieke gebruiker en niet, zoals in het BIM360 licentiemodel, met een Hub. Het grote voordeel is dat het vooral met externe samenwerking meer financieel voordeel geeft, omdat iedere partij zijn eigen licentie meebrengt en je zo deze kosten kunt delen binnen een project.

Build, Collaborate en Take-off

De ACC heeft naast Autodesk Docs drie abonnementen/subscriptions, waar weer verschillende oplossingen onder vallen. We vatten het per abonnement even kort samen:

  • Autodesk Build; biedt tools voor projectmanagement, om tijdens de bouw een project nauwlettend in de gaten te houden. Dit doe je gemakkelijk en snel met deze cloudsoftware, onder meer op gebied van kosten en kwaliteit, maar ook bij opleveren en beheer & onderhoud. Op deze manier worden kantoor en bouwplaats real-time verbonden en is er veel betere controle én inzicht. Onder andere Plangrid en BIM360 Build vallen onder deze subscription.
  • Autodesk Collaborate; een uitgebreide samenwerking- en modelcoördinatie software. Het biedt veel mogelijkheden voor modelverificatie, issuemanagement en clash detectie en is een belangrijke aanvulling op software zoals Navisworks.
    Deze subscription is er in twee varianten, standaard en Pro. Collaborate Pro kan vergeleken worden met de functionaliteiten van o.a. het huidige BIM360 Design en Revit Worksharing, waarbij je straks samen real-time een model kunt opzetten, aanpassen en coördineren.
  • Autodesk Take-off; deze cloudgebaseerde oplossing biedt de mogelijkheid om data uit 2D- en 3D-modellen te combineren, automatiseren en kwantificeren vanuit één platform.

Vragen of opmerkingen?

Bestaande klanten zullen we uiteraard begeleiden in de stap naar het nieuwe ACC-platform en gebruik van Autodesk Docs. Verder leggen we graag persoonlijk aan je uit wat voor jouw bedrijf de veranderingen zijn en hoe je gebruik kunt maken van de nieuwe, oneindige, mogelijkheden van de Autodesk Construction Cloud. Neem gerust contact met ons op voor vragen en advies! De komende periode zullen we je verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen en uitrol van de Autodesk Construction Cloud, die naar verwachting in het begin van het tweede kwartaal compleet beschikbaar is in Europa.