Slimmer werken met zware Civil 3D Surfaces


Welke methoden zijn er en wat is voor jouw situatie de beste aanpak?

Het werken met grote hoeveelheden data kan soms een uitdaging zijn bij het gebruik van Civil 3D. Op zich is het werken met veel data geen probleem, rekenkracht is er genoeg. Pas als het aankomt op het presenteren van zware terreinmodellen kan Civil 3D het moeilijk krijgen en kan het zijn dat de software merkbaar vertraagt. Hoe kun je hier beter mee omgaan?

Binnen Civil 3D zelf zijn er al oplossingen zoals ‘Level of Detail’ die ingeschakeld kunnen worden. Hiermee wordt het tonen van Surfaces enorm versneld en zal direct merkbaar zijn, zeker bij grote datasets. Dit werkt echter alleen op het beeldscherm en bij triangulatieweergave. Naast dergelijke oplossingen zijn er andere werkwijzen die de data optimaliseren of sneller presenteren.

Neem bijvoorbeeld de AHN met een grid van een halve meter. Voor velen een bekend voorbeeld van een zwaar terreinmodel. Een volledig kaartblad bestaat uit 500 miljoen punten. Met een stevige pc is dit wel te verwerken maar vervolgens lastig mee te werken.

In dit artikel worden enkele technieken besproken die kunnen helpen bij het werken met zware Surfaces.

Beperken van aantal punten met een Data Clip

In Civil 3D is het mogelijk om aan een nieuw gemaakte Surface eerst een begrenzing te koppelen van het type Data Clip. Als daarna het AHN kaartblad wordt toegevoegd dan worden alleen de punten ingelezen die binnen deze begrenzing vallen. De Surface waarmee gewerkt gaat worden is daarmee een stuk lichter dan een volledig kaartblad. Een handig hulpmiddel hiervoor is het AHN Civil 3D gereedschap vanuit InfraCAD CE die dit automatisch doet.

Beperken van aantal punten via QGIS

QGIS is een kosteloos te gebruiken GIS applicatie waarmee bewerkingen gedaan kunnen worden op de AHN kaartbladen. Als voorafgaand in het project het AHN kaartblad in QGIS wordt ingelezen dan kan met behulp van QGIS een uitsnede worden gemaakt tot de grootte van het benodigde gebied. Deze uitsnede kan vervolgens worden opgeslagen als een nieuwe GeoTiff. Dit bestand kan dan in Civil 3D worden gebruikt als databron. In tegenstelling tot het gebruik van een Data Clip hoeft Civil 3D nu niet telkens de enorme hoeveelheid data te verwerken bij het opbouwen van de Surface, maar alleen dat wat in het uitgesneden bestand zit.

Hieronder is te zien dat de bestandsomvang gereduceerd is van ca. 500MB tot ca. 23MB.

Naast een rechthoekige gebiedsuitsnede kan ook een projectgrens worden gebruikt om de GeoTiff uit te knippen. De meest eenvoudige werkwijze is door de polylijn die in Civil 3D de projectgrens voorstelt (bijvoorbeeld leidingstrook), te exporteren naar een XML, GML of Esri Shape bestand. Voorafgaand aan de export moet de polylijn even worden omgezet naar een MPolygon object, zodat het als een vlak-object wordt geëxporteerd. Deze kan vervolgens in QGIS ingelezen worden en daarna gebruikt worden als begrenzing voor het uitsnijden. Het voordeel ten opzichte van een rechthoekig gebiedsuitsnede is dat het aantal punten nog verder wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke.

Optioneel kan in QGIS nog worden gekozen om de grid-spacing aan te passen. Als een grid van 1x1m voor het project ook voldoende is dan kan het standaardgrid van 0.5×0.5m worden gereduceerd tot de nieuwe resolutie.

De nieuw gegenereerde GeoTiff met alleen de informatie die binnen de projectgrens valt is het best geoptimaliseerd. Het resultaat is in de afbeelding rechts te zien.

QGIS met contourenkaart

Een andere mogelijkheid waarbij QGIS ingezet kan worden is het omzetten van een rasterbestand naar een contourenkaart. Er kan een interval worden opgegeven waarop de hoogtelijnen getekend moeten worden. Bijvoorbeeld 1 of 2 meter. Hoe groter de interval, hoe lichter de data wordt maar hoe meer data verloren gaat. Je smeert als het ware elke strook tussen twee intervalwaarden helemaal glad.

Daarnaast kan een attribuutwaarde worden ingevuld waarin de hoogte van de contourlijn als administratief gegeven wordt opgeslagen. Meestal heet deze ‘ELEV’ en dat is prima.

Het resultaat is een vector-laag en deze kan worden geëxporteerd als Esri Shape bestand. En deze kan weer gebruikt worden om in Civil 3D een Surface te maken. Civil 3D bevat namelijk een functie om GIS data te gebruiken voor het maken van een Surface. In de wizard die hiervoor bedoeld is kan het dataveld ‘ELEV’ uit de GIS data worden aangemerkt als het veld waar de hoogte uit moet komen.

Civil 3D zal nu van de hoogtelijnen een Surface maken. Deze zal een stuk lichter zijn dan bij het gebruik van het oorspronkelijke AHN kaartblad en dus het voordeel hebben van snel werken en presenteren. Het nadeel is dat er data verloren is gegaan.

Optimaliseren met behulp van Civil 3D functies

Civil 3D heeft functies die het werken met zware Surfaces kunnen verlichten. Dit doet de applicatie allereerst door slim gebruik te maken van Data Shortcuts. Het reduceert de grootte welliswaar niet, maar dit maakt het wel mogelijk om te verwijzen naar een zware Surface, zonder dat telkens de onderliggende data geladen hoeft te worden. Hetzelfde effect treedt op door een Snapshot te maken van een Surface. Civil 3D maakt dan als het ware een statische kopie in de huidige tekening waarbij de onderliggende GeoTiff niet meer inlaadt. Wil je een statische kopie buiten de tekening opslaan dan kun je de Surface exporteren naar een LandXML bestand. Deze kan in andere tekeningen dan weer worden ingelezen zonder de ballast buiten de projectgrens.

Een andere mogelijkheid is het versimpelen van een Surface. Dit is een Edit-functie (Simplify) en met behulp van de wizard kun je het aantal punten reduceren die minder dan een minimale hoogteverschil hebben met de naastliggende. Dit werkt beter dan het verruimen van de grid spacing omdat in dat geval domweg elke zoveel rijen aan data worden verwijderd. Dan bestaat ook nog de mogelijkheid om een deel van de Surface weg te schrijven naar een nieuwe tekening. Dit wordt een Cropped Surface genoemd. Het nadeel is dat er geen enkele binding meer is met de oorspronkelijke data, maar bij een AHN is dat niet zo’n probleem. Deze functie is vergelijkbaar met het exporteren als LandXML.

Presentatie instellen met behulp van GIS functies

AutoCAD Map 3D is onderdeel van Civil 3D en kan gebruikt worden om de presentatie van Surfaces te verbeteren. Exporteer de Surface vanuit Civil 3D naar een DEM file van het type GeoTiff. Eventueel kan de grid spacing nog worden verruimd. Omdat deze export alleen voor presentatie wordt gebruikt zal dit de bestaande nauwkeurigheid niet aantasten.

De Surface in Civil 3D kan een stijl krijgen waarmee niets wordt weergegeven. Er kan nog steeds mee gerekend worden maar is niet meer vertragend. Om toch een beeld van het terreinmodel te krijgen kan nu met AutoCAD Map 3D functionaliteit de zojuist gemaakte export worden afgebeeld. Dit gebeurt door middel van een Data Connection.

Met deze functie wordt een kaart geladen die razendsnel in beeld komt. De weergave is initieel nog niet naar wens maar deze stijl kun je eenvoudig aanpassen via de Task Pane Palette. Je kunt verschillende thema’s kiezen of zelf een stijl maken:

Het voordeel van deze methode is dat in Civil 3D nog steeds gebruik gemaakt wordt van de juiste data maar veel sneller werkt door het tonen van de afbeelding. Daarentegen is wel een extra bestand nodig en is de weergave anders dan men gewend is van Civil 3D.

Handige tips

Hieronder hebben we nog twee handige tips die je toe kan passen:

  • In de eigenschappen van elk Civil 3D object kun je aangeven of je tooltips wilt zien. Bij een zware Surface kan het merkbaar helpen om dit uit te schakelen. Civil 3D hoeft dan niet voortdurend gegevens uit deze Surface te lezen. Dit heeft geen invloed op het afdrukken maar kan wel helpen tijdens het werken in Civil 3D.
  • Door de weergaven Selection Preview en Command Preview uit te zetten in het AutoCAD Options dialoogvenster, voelt het werken in Civil 3D wat vloeiender.

Conclusie

Door verschillende optimalisaties kan de nauwkeurigheid van de terreinmodellen aangetast worden. Dit zal niet voor elk project een probleem zijn. Toch is het goed om dit grondig te testen. Bijvoorbeeld door een dwarsprofiel te genereren zoals rechts afgebeeld.

Uit de hoogtewaarden blijkt dat tussen grids van 50cm en 100cm nauwelijks verschil te merken is. Twee of drie centimeter maar over het geheel genomen niet schokkend. Bij een grid van 250cm is het verschil al groter en bij de contourlijnen loopt het verschil snel in de tientallen centimeters. Uiteraard afhankelijk van hoeveel hoogteverschil het terrein kent.

Weeg dan ook per project af wat het beste werkt. Soms is het prima om data te vereenvoudigen, en soms is het beter om dat niet te doen.

Methode Voordeel Nadeel
AutoCAD Map 3Dsnel, zuiverextra bestandskoppeling
Optimaliseren via GISzuiverkan nog teveel data zijn
Vereenvoudigen via GISsneldata gaat verloren

Direct aan de slag met Civil 3D of AutoCAD Map 3D?

Afhankelijk van wanneer je bestelt natuurlijk, kunnen we je de software meestal al dezelfde dag (digitaal) bezorgen. Je kunt dus vandaag al aan de slag!

Wil je liever een deskundig medewerker spreken die je perfect kan adviseren voor jouw specifieke situatie?
Neem dan gerust contact met ons op: +31 (0)88 872 00 00.

We helpen je graag!