SmartBouwbesluit 3.1


Goed nieuws voor de gebruikers van SmartBouwbesluit! SmartBouwbesluit is namelijk klaar voor de nieuwe regelgeving rondom de Omgevingswet. We delen daarom graag een nieuwe versie van SmartBouwbesluit. Het is belangrijk dat je deze versie installeert. Voor de nieuwe versie is ook een handleiding beschikbaar, welke hier te downloaden is.

De invoer van de Omgevingswet zal op 1 januari 2024 zijn. Maar dit betekent niet dat we ons niet al voor kunnen bereiden op deze nieuwe wet. Wanneer je nu al leert werken (en geloof ons: je hebt het zo in de vingers) heb je straks een streepje voor! Ook is het mogelijk om al berekeningen te maken op basis van de nieuwe norm, zo zorg jij dat je klaar bent voor de toekomst!

NIEUW: Daglichtberekeningen conform de nieuwe Europese daglichtnorm NEN-EN 17037

Deze nieuwe norm vervangt de huidige NEN 2057. Het grootste verschil tussen de huidige norm (NEN 2057) en de nieuwe norm (NEN-EN 17037) is dat de daglichttoetreding wordt bepaald op basis van daglichtfactoren. Een complexe berekening die alleen met een daglichtsimulatieprogramma te bepalen is. Om te voorkomen dat je een compleet nieuw model moet opzetten in een andere oplossing, kun je SmartBouwbesluit gebruiken voor het maken van berekeningen aan de hand van je reeds gemodelleerde model!