UOB maakt foutloze uitwisseling van 3D modellen mogelijk


Op donderdag 4 juni verschijnt de eerste versie van de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB). Dit unieke open platform maakt de uitwisseling van BIM 3D-modellen mogelijk voor alle partijen in de bouwketen. De UOB is te gebruiken tijdens alle fasen van het ontwerp- en bouwproces. In samenwerking met Techniek Nederland, FME, Fedet, Ketenstandaard en 2Ba heeft CIC (Cadac Itannex Coorporation) de bouw van het technische UOB-platform gerealiseerd. 

Foutloze informatie-uitwisseling
De UOB zorgt ervoor dat de uitwisseling van informatie kan plaatsvinden zonder dat daarbij fouten ontstaan. Een foutloze informatie-uitwisseling is de basis voor beter ontwerpen en bouwen en voor een optimale uitvoering van onderhoud en beheer. De UOB maakt sneller en efficiënter werken mogelijk en vermindert bouwfouten en faalkosten. De oplevering van de UOB is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Bouwwerk Informatie Model 3D (BIM 3D). Paul Smeets, Chief Technology Officer van Cadac Group: “Met de UOB spelen we in op de behoeften van fabrikanten, installateurs en uiteindelijk ook opdrachtgevers. De praktische toepassing van de ETIM-standaard binnen de UOB, is een onmisbare voorwaarde om tot digitalisering van de volledige keten te komen”. Nico Ruikes, Director Business Development bij Itannex voegt toe “Met deze samenwerking hebben we de digitalisering en vooral de slagkracht van de sector een flinke duw in de rug gegeven. Deze innovatieve oplossing is een volgende stap naar standaardisatie en eenduidige communicatie, waardoor gebouwen uiteindelijk slimmer en beter gaan worden.

Onafhankelijk van softwareleveranciers
Alle fabrikanten kunnen straks hun producten toevoegen op basis van de open internationale ETIM-MC standaard. Ze hoeven niet langer voor individuele softwareleveranciers specifieke productdata te produceren en te onderhouden. Ieder installatiebedrijf kan straks, onafhankelijk van de eigen software, de objecten uit de bibliotheek gebruiken voor het ontwerpen en beheren van gebouwinstallaties.

Meer dan 350 template-objecten
Bij de start van versie 1.0 van de UOB kunnen 80% van de meest toegepaste productsoorten worden getekend. Gebruikers van het platform kunnen ruim 350 template-objecten toepassen in de generieke vorm. Op dit moment bieden tien fabrikanten in totaal zo’n 13.000 van hun producten aan, waarmee nu ook al specifieke objecten kunnen worden gemaakt. In Nederland gebruikt ongeveer 80% van de marktpartijen Autodesk Revit. Versie 1.0 van de UOB gaat daarom van start met template-objecten voor Revit. Om de mogelijkheden van het platform te demonstreren aan installatiebedrijven, fabrikanten en ontwikkelaars is een demo-app beschikbaar. Installateurs (modelleurs/engineers) kunnen daarnaast kennismaken met de UOB via speciaal georganiseerde kliksessies in de maanden juni en juli.

Kennismakingsfase
Voor het succes van een open standaard is draagvlak cruciaal.  De initiatiefnemers en de technieksector als geheel zetten daarom in op een brede deelname aan de UOB. Zij nodigen fabrikanten en softwareleveranciers uit om hun productdata aan te leveren en hun applicaties geschikt te maken voor de UOB. 2BA en CIC (Cadac Itannex Coorporation) zullen de fabrikanten en softwareleveranciers ondersteunen met infosessies en ‘hackathons’ die eveneens in juni en juli worden gehouden. De eerste commerciële Revit-apps zullen in september worden opgeleverd. Daarna kunnen installateurs de UOB ook in projecten in gaan zetten.

DigiDeal Gebouwde Omgeving
De open Uniforme Objecten Bibliotheek is één van de versnellingsprojecten van de DigiDeal Gebouwde Omgeving. Met dit initiatief willen de overheid, Techniek Nederland en Bouwend Nederland de digitalisering in de bouw een impuls geven. Martin Kreijenbroek, directeur van 2BA: “Als sector willen we de verantwoordelijkheid nemen in de uitdagingen waar Nederland voor staat. We zullen onze kwaliteit, innovatiekracht en productiviteit sterk moeten vergroten. Open digitaal samenwerken is daarin cruciaal.”

Over CIC
Als gelegenheidscombinatie met de toepasselijke naam CIC (Cadac Itannex Corporation) hebben Cadac Group en Itannex de handen ineen geslagen om de bouw van het UOB-platform te realiseren. Cadac Group en Itannex zijn beide solide marktleiders van op Autodesk programmatuur gebaseerde oplossingen voor de installatiebranche. De beide organisaties kennen een uitstekend trackrecord met evenzo goede referenties. Deze partijen zijn stevig gefundeerde organisaties, wat een hoge mate van continuïteit garandeert. Vooral de samengevoegde kennis en ervaringsdeskundigheid geeft een stevig draagvlak, niet alleen voor de leden van Techniek Nederland, maar ook voor de vele fabrikanten en toeleveranciers.

Meer informatie over de UOB vindt u op www.openuob.nl