De wijzigingen bij het PDOK


en waarom updaten van InfraCAD Map (Desktop) belangrijk is

De data die InfraCAD Map (Desktop) verwerkt, komt voor een heel groot deel van het PDOK, de ‘Publieke Diensten op de Kaart’ van het Kadaster. Maar niet alle databronnen. Ook via het Nationaal Georegister en Rijkswaterstaat haalt InfraCAD Map (desktop) bepaalde data binnen. Om de data beter te kunnen beheren, is het Kadaster druk bezig geweest met het uniformiseren van de downloadlocaties.

De wijzigingen die hierdoor zijn opgetreden, hebben ook gevolgen voor applicaties die de data verwerken, zoals InfraCAD Map en InfraCAD Map Desktop. Daarom heeft Arkance Systems regelmatig nieuwe versies uitgegeven. Werk je de versie niet regelmatig bij dan kun je tijdens het gebruik voor verrassingen komen te staan.

De reden om InfraCAD Map regelmatig te updaten

Vanwege de afhankelijkheid van het PDOK moet Arkance Systems actief reageren op wijzigingen. Als een databron plotseling niet meer beschikbaar is op de eerdere locatie of als de data in andere databasevelden is opgeslagen, dan stopt de verwerking binnen InfraCAD Map zonder dat dit op afstand verholpen kan worden. Om dit te voorkomen brengen we regelmatig nieuwe updates uit waarbij de correcte bronnen weer worden gebruikt. Omdat het Kadaster de afgelopen maanden regelmatig met wijzigingen is uitgekomen, heb je voor InfraCAD Map ook meer updates voorbij zien komen. Heb je InfraCAD Map nog niet bijgewerkt? Ons advies is dan om dat wel te doen.

Hoe controleer je op updates? 

Op de Palette kan de informatie-knop worden ingedrukt (1) waarna een dialoogvenster wordt getoond. Hier kan de huidige versie worden ingezien (2) en via de downloadlink (3) kan op de website worden vergeleken of er intussen een nieuwe versie beschikbaar is. Let hierbij goed op de juiste AutoCAD versie.

URL-strategie

Het Kadaster heeft in 2022 een URL strategie uitgedacht. Dit houdt in dat de downloadlocaties van veel databronnen via de PDOK URL worden geserveerd volgens een bepaalde opmaak, waarbij data-eigenaar en versie is meegenomen. Deze URL-strategie is en wordt niet ineens doorgevoerd. Het is ondoenlijk voor het Kadaster om honderden databronnen in één keer om te zetten.

InfraCAD Map gaat evenredig met elke wijziging mee met een update, voor zover het databronnen betreft die InfraCAD Map verwerkt. Gelukkig is er een overgangsperiode per databron van meestal een half jaar, zodat je nog een tijdje door kunt werken met InfraCAD Map zonder te updaten. Maar op de definitieve einddatum is het helaas niet anders, zonder update is er dan geen verwerking meer mogelijk. 

Onderstaande databronnen zijn de afgelopen periode gewijzigd of worden nog gewijzigd, inclusief de vervaldatum. Wil je van een bron gebruik blijven maken, dan moet InfraCAD Map met de laatst beschikbare versie worden bijgewerkt: 

DatabronVervaldatum oude locatie
NAP Info15-06-2023
Locatieserver02-08-2023
Digitaal Topografisch Bestand17-08-2023
Drone no-fly zones09-09-2023
Stedelijk Water (GWSW)06-10-2023
NWB Wegen06-11-2023 (vervallen)

Meer wijzigingen staan gepland maar Het Kadaster heeft de data nog niet gepubliceerd. Bovenstaande lijst zal worden bijgewerkt zodra dit bij ons bekend is.

Kosten en besluiten

Omdat het aanbieden van data een kostbare aangelegenheid is, kiest niet elke data-eigenaar ervoor om de data in alle formaten aan te bieden. En dan kan het gebeuren dat een bepaalde databron ineens niet meer beschikbaar is, en ook niet terugkomt. Per 1 januari 2023 is helaas al de fraaie OpenTopo achtergrondkaart verdwenen, de eigenaar ervan had besloten om deze niet meer kosteloos bij het PDOK aan te bieden. 

De databron NWB Wegen komt dit jaar ook te vervallen. Deze databron bevat alle weg-assen en hectometrering en was een fijne bron om te hebben. Vermoedelijk vanwege de kostenpost wordt de data vanaf november niet meer aangeboden in het formaat dat InfraCAD Map kan verwerken, en komt daarmee volledig te vervallen. Dit vinden wij ook erg jammer, maar het is onvermijdelijk. Wie deze data nodig heeft, kan bij PDOK nog wel een landsdekkend groot bestand downloaden en verwerken met bijvoorbeeld ArcGIS of QGIS, maar helaas niet meer met InfraCAD Map. 

Kortom: updates zijn noodzakelijk

Hoewel het prettiger is om niet voortdurend updates te installeren, is het nu eenmaal noodzakelijk geworden om dit toch te gaan doen. Het ziet er naar uit dat het grootste deel van de databronnen intussen is overgezet maar ook dat het updatebeleid nog wel even door zal gaan.

Op dit moment is het controleren op een nieuwe versie nog een handmatige actie. Een automatische controle is wel een wens die hoog op de roadmap staat, maar helaas nog niet beschikbaar is. Daarom is het een goede werkwijze om eens in de maand of twee maanden even te checken of er iets gewijzigd is en direct de meest actuele versie van InfraCAD Map te installeren.


Meer informatie over InfraCAD Map

Meer informatie over InfraCAD Map Desktop