Wat is BIM?


BIM staat voor Building Information Modelling

De afkorting BIM staat voor ‘Building Information Modelling‘. Deze oorspronkelijke aanduiding wordt toegekend aan een methodiek die digitale informatie centraliseert in 3-dimensionele lichamen. Lichamen die uiterlijk de vorm, afmeting en materialen van het beoogde bouwdeel hebben en kenmerken herbergt die oorspronkelijk zijn voor de functie ervan. Daarnaast bevat ze ook de kenmerken die nodig zijn om het ontwerp daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het Rijksvastgoedbedrijf stelde in 2011 BIM verplicht bij zogeheten geïntegreerde contracten.


BIM is een begrip waar iedereen een andere uitleg en gedachtes bij heeft. De afkorting wordt regelmatig in meerdere samenhangende betekenissen gebruikt. Hieronder worden drie andere betekenissen omschreven, die ook vaak worden toegepast.

Bouwwerk Informatie Model

De tweede betekenis is ‘Bouwwerk Informatie Model’. Dit is een digitale representatie van hoe een bouwwerk inclusief installaties is ontworpen, wordt gerealiseerd en/of daadwerkelijk is gebouwd. Een BIM is daarmee het resultaat van een methodiek of proces.

Bouwwerk Informatie Modellering

In de derde betekenis, ‘Bouwwerk Informatie Modellering’, ligt de nadruk meer op het proces. Hier gaat het om (samen-)werken in bouwprojecten met behulp van digitale informatiemodellen.

Bouwwerk Informatie Management

In de vierde betekenis, ‘Bouwwerk Informatie Management’, staat de informatie zelf centraal. De opbouw, het beheer en (her)gebruiken van digitale informatie in de hele levenscyclus van het bouwwerk.

Wat is BIM?

Het antwoord op de vraag wat is BIM? Het is een combinatie van de vier bovenstaande antwoorden. Het is het maken van een 3D-BIM model, het model en de werkmethodiek die erbij hoort, het met andere partijen in een BIM samenwerken en het optimaal benutten van alle informatie.

De voordelen van BIM?

De grootste voordelen voor uw organisatie:

  • Kostenreductie
  • Betere projectresultaten
  • Grotere efficiency
  • Betere samenwerking
  • Hogere winstmarges

Lees hier meer over BIM:

BIM succesvol in je bedrijf implementeren?

Hier kun je het BIM whitepaper drie belangrijke ingrediënten voor een succesvolle BIM implementatie downloaden.