BIM (Building Information Modeling)


BIM is de nieuwe standaard voor (samen)werken in de bouw en ook voor de maakindustrie is BIM een cruciale ontwikkeling. Informatie en data, samengebracht in één digitale werkomgeving, dat is precies wat BIM is. BIM maakt de juiste informatie, op het juiste moment en voor de juiste mensen beschikbaar.

De afkorting BIM staat voor ‘Building Information Modelling’. Hierbij staat een intelligent 3D-ontwerpmodel centraal. Dit kan van alles zijn. Van een model van een gebouw tot een brug en van een machine tot een tunnel. Alle informatie die belangrijk is, wordt in het model opgenomen. Dat maakt van letter ”I” in BIM de belangrijkste letter: information. Het is echter een begrip waarbij iedereen andere uitleg en gedachtes heeft, hieronder worden de 4 betekenissen omschreven, zodat je een goed beeld krijg wat de betekenis is.

  • Building Information Modelling gaat om de methode waarin een digitaal model centraal staat. Dit model vormt een virtuele weergave van een bouwwerk dat informatie en geometrie aan elkaar koppelt. Het is opgebouwd uit verschillende objecten (bijvoorbeeld een muur en plafond) met de daarbijhorende informatie, zoals: technische eigenschappen en relaties met anderen objecten.
  • Bouwwerk Informatie Model geeft aan hoe een bouwwerk inclusief installaties is ontworpen, wordt gerealiseerd of is gebouwd. Hierbij is het dus het resultaat van een methodiek of proces.
  • Bouwwerk Informatie Modellering legt de nadruk meer op het gehele proces. Het gaat om (samen)werken in bouwprojecten, met behulp van digitale informatiemodellen.

Wat is BIM?

Het is een combinatie van alle bovenstaande begrippen. Het is het maken van een 3D BIM-model, het model, de werkmethodiek, het samenwerken en optimaal benutten van alle informatie.

Wat zijn de voordelen?

  • Kostenreductie
  • Betere projectresultaten
  • Meer opdrachten binnenhalen
  • Grotere efficiency
  • Betere samenwerking
  • Hogere winstmarges

Lees hier het volledige antwoord op de vraag: wat is BIM?

Hoe ziet een BIM project er uit?

Met het BIM-proces maak je intelligente gegevens die gedurende de hele levenscyclus van een gebouw- of infrastructuurproject kunnen worden gebruikt.

BIM fase 1

Plannen

Door gegevens uit de realiteit vast te leggen, onderbouw je de projectplanning. Je genereert contextmodellen van het bestaande projecten en de natuurlijke omgeving en komt hierdoor op een realistische planning.

BIM fase 2

Ontwerpen

Tijdens deze fase voer je het conceptueel model, de analyse, detaillering en documentatie uit. De voorfase van de bouw begint door de BIM gegevens in te zetten voor planning en logistiek.

BIM fase 3

Bouwen

Tijdens deze fase gebruik je de BIM-specificaties in productie. Het model deelt de logistieke informatie met toeleveranciers en aannemers. Het voordeel van BIM is dat het zorgt voor optimale timing en efficiëntie.

BIM fase 4

Onderhouden

De verantwoordelijken voor ingebruikname en onderhoud van het opgeleverde project ontvangen de BIM-gegevens. Deze gegevens kunnen ze later gebruiken voor kostenefficiënte renovaties of deconstructie.

Building Information Modelling is een proces

Binnen een bouwproces werken verschillende partijen samen om een uiteindelijk resultaat te behalen. De rollen en verantwoordelijkheden van de partijen veranderen en verschuiven regelmatig. Ook is de omgeving continu in beweging. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project én de dynamiek daarvan maakt de kans op faalkosten groot.

Building Information Modelling is de oplossing die alle relevante informatie gedurende het gehele proces opslaat, gebruikt en beheerd in een digitaal 3D model. Alle partijen die bij het proces betrokken zijn, werken in hetzelfde model en met dezelfde informatie. Op deze manier zien ze van elkaar wat er gebeurt. De informatie is continu beschikbaar én altijd actueel. Veranderingen worden direct overal doorgevoerd.