Gemeente Venlo over overstap naar NLCS


31.03.2022

Customer testimonial - Gemeente Venlo


Waarom de gemeente Venlo met de NLCS werkt

Jan-Willem Selen – projectvoorbereider bij de gemeente Venlo

Standaardisatie met de NLCS

Jan-Willem Selen, projectvoorbereider van de gemeente Venlo, had aanvankelijk weinig aandacht voor de NLCS. Totdat hij erop geattendeerd werd door een collega. “Ik kwam erachter dat de NLCS precies bood waar we eigenlijk op zaten te wachten: een algemene tekenstandaard. In navolging van bijvoorbeeld de woningbouw en utiliteitsbouw gaat ook de civieltechnische sector dankzij de NLCS steeds meer met vaste standaarden werken.”. Nu de gemeente Venlo de NLCS eenmaal in gebruik heeft, is het oordeel helder: “dit hadden we eerder moeten weten”.

We zijn vooral verrast door het gebruiksgemak van InfraCAD.

Jan-Willem Selen , gemeente Venlo

Juiste software

Selen vervolgt: “voorheen maakten we volgens onze methodiek tekeningen met zo min mogelijk lagen, om het overzichtelijk te houden. Toen we ontdekten dat de NLCS met vele honderden lagen werkt, vroegen sommigen zich af waar we in vredesnaam aan begonnen waren. De oplossing was echter niet zo moeilijk: een goed softwarepakket om met de NLCS te kunnen werken. InfraCAD zag er veelbelovend uit. We zijn na een workshop -geheel gratis overigens- met twee licenties gestart. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de volledige overstap naar InfraCAD.”

De toekomst van NLCS

“Ik verwacht dat de NLCS steeds breder gedragen gaat worden. Iedereen doet hetzelfde en denkt hetzelfde, en we weten met z’n allen waar we voor staan. Misschien dat op termijn zelfs wel de slimme gegevens naar andere softwarepakketten kunnen worden overgeheveld, zoals calculatiepakketten of bestekpakketten.”