Nieuw! AutoCAD 2025


Met vele nieuwe en handige functies!

Ook dit jaar heeft Autodesk de lente weer ingeluid met nieuwe software-versies, waaronder AutoCAD. De verbeteringen in deze release komen voort uit 3 pijlers waarmee Autodesk de software tot een hoger niveau tilt: 

  • Hogere productiviteit door automatisering 
  • Mobiliteit 
  • Continue innovatie 

AI is overal in de wereld terug te vinden en ook In AutoCAD worden zelflerende processen geïntroduceerd die het werk van de tekenaar makkelijker gaan maken. Wat hiermee precies bedoeld wordt gaan we in dit artikel bekijken. 

Productiviteit

Smart Blocks – Search and Convert

Het is nu mogelijk om meerdere exemplaren van dezelfde geometrie te converteren naar een block. Stel: je hebt een tekening waarin meerdere malen een kozijn is getekend, maar van dit kozijn is in het verleden geen block gemaakt. Met het commando BCONVERT kun je deze kozijnen in één keer omzetten naar een block. Selecteer simpelweg de onderdelen van een van de kozijnen, afbeelding links.

AutoCAD scant vervolgens jouw tekening en zoekt naar gelijke geometrie. Zelf heb je dan nog de mogelijkheid om de selectie aan te passen, afbeelding rechts.

Wanneer de selectie compleet is, kun je kiezen om deze blocks toe te voegen aan een bestaand block of een nieuw block. Wanneer je kiest voor nieuw block, kun je het block een naam geven en een invoegpunt bepalen. Klik op convert om het commando af te sluiten en voilà, jouw blocks zijn geconverteerd. Dit kan erg veel tijd schelen, vooral wanneer je bestaande tekeningen gaat aanpassen.

Bij het omzetten naar een bestaand blok heb je verschillende mogelijkheden. Je kan een blok kiezen uit de huidige tekening, een recent gebruikt blok of soortgelijke blokken uit jouw blockbibliotheek. Bij dit proces komt AI om de hoek kijken: de blocks worden geïdentificeerd door een zelflerend mechanisme binnen AutoCAD. 

Smart Blocks – Object Detection Tech Preview

In de nieuwe versie van AutoCAD is een preview beschikbaar waarin AI gebruikt wordt om jouw tekening te scannen op objecten die automatisch geconverteerd kunnen worden naar blocks. Deze functie is terug te vinden onder de Insert tab > Block Panel  > Detect:

Wanneer AutoCAD klaar is met scannen, kun je de objecten reviewen. Het reviewen heeft dezelfde werkwijze als wijzigingen reviewen in bijvoorbeeld x-refs:

In de reviewmodus wordt de toolbar Detection bovenaan de tekening weergegeven. Via deze toolbar kun je door de verschillende sets te navigeren en de gedetecteerde objecten converteren naar Blocks. Een set bestaat uit een groep objecten die hetzelfde object vertegenwoordigen (in bovenstaand voorbeeld een staalprofiel). Binnen elke set is er een primair object (aangegeven d.m.v. een blauwe rand) aanwezig en deze wordt gebruikt om uiteindelijk de block definitie te maken.

Inschrijven nieuwsbrief

Deze analyse van tekeningen en automatische omzetting naar blocks biedt een aantal voordelen: Het omzetten van je tekening kost minder tijd, waardoor de productiviteit wordt verhoogd en minder kans op fouten. Omdat ook dit een zelflerend proces is, zal deze automatische tool in de nabije toekomst alleen maar beter worden! 

Activity Insights

Volg wijzigingen in jouw tekenwerk en vergelijk de historie met Activity Insights. Dit is een palette dat gebeurtenissen registreert en filtert op type, gebruiker en/of datum. 

Activity Insights werd al geïntroduceerd in AutoCAD 2024. In de nieuwe versie van AutoCAD worden meer soorten activiteiten gelogd waardoor er meer gedetailleerde informatie in het verbeterde Activity Properties panel beschikbaar is. 

In het onderstaande voorbeeld zie je gedetailleerde informatie over de aantallen en de typen objecten die zijn verwijderd uit de tekening na een Purge actie: zie afbeelding rechts.

DWG History is ook samengevoegd met Activity Insights voor bestanden die zijn opgeslagen bij ondersteunde cloudopslagproviders zoals Autodesk Docs, Google Drive, OneDrive en Dropbox. Wanneer vanuit AutoCAd een Save-actie wordt uitgevoerd bij een van deze cloudopslagproviders, verschijnt er een nieuwe bestandsversie in het Activity Insights venster. Wanneer je klikt op deze nieuwe versie kun je op Compare klikken om de verschillen tussen de huidige en eerdere versies van deze tekening te bekijken.

 

Je kan zelfs de uitgevoerde acties bekijken zonder het bestand te openen. Ga hiervoor in AutoCAD naar de Start tab, klik op Recent en selecteer jouw tekening. Klik vervolgens op het knopje met de drie verticale puntjes (zie onderstaand voorbeeld) en selecteer View Activity Insights om de acties in jouw tekening te bekijken. Met deze informatie biedt AutoCAD nieuwe inzichten en kun je jouw werkwijze verder optimaliseren. 

Mobiliteit

Import and Sync Markup from Autodesk Docs

Als aanvulling op de mogelijkheden van Markup Import en Markup Assist die in AutoCAD 2024 werden geïntroduceerd, kunnen PDF-bestanden nu via Autodesk Docs verbonden worden met AutoCAD, waardoor tekenaars gemakkelijk wijzigingen kunnen verwerken. 

Maak aantekeningen op een PDF in Autodesk Docs en synchroniseer deze via Docs, zodat jouw wijzigingsvoorstellen bekeken kunnen worden door jouw collega’s in de AutoCAD Trace-workspace. Het PDF-bestand heeft een actieve link met de AutoCAD-tekening, wat betekent dat wanneer je wijzigingen aan de PDF toevoegt, jouw collega’s deze wijzigingen in AutoCAD zullen terugzien. 

Innovatie

Arceringen

In het HATCH commando zijn handige opties toegevoegd om zelf arceringen te kunnen tekenen zonder dat je eerst een bestaande grens (boundary) hoeft te selecteren.

Met de nieuwe opties is het mogelijk om zelf een vorm (polyline, rectangle of circle) te tekenen waarin een arcering wordt geplaatst. Daarnaast kan er ook een arcering geplaatst worden langs een pad wat je zelf tekent. Wanneer je langs een pad tekent zijn er opties beschikbaar voor de breedte (Width), de uitlijning (Alignment) en Pline opties zoals Arc, Length en de Close optie. 

Esri Maps

Esri kaarten zijn nu ik beschikbaar in AutoCAD! Ga naar de Insert tab à Location panel à Set Location à From Esri Maps, om deze kaarten te toe te voegen. 

In deze versie van AutoCAD kan gekozen worden voor 5 basiskaarten van Esri: Esri OpenStreetMap, Esri Imagery, Esri Streets, Esri Light Gray, and Esri Dark Gray. 

Performance

Ten slotte zijn er nog een aantal verbeteringen gekomen op het gebied van performance: 

  • Tekstfonts worden beter (scherper) weergegeven in 2D tekeningen. 
  • Het Graphics Performance dialoogvenster heeft een extra tabblad die een diagnose maakt op jouw huidige videokaart. Grafische problemen kunnen op deze wijze snel gesignaleerd worden, waar vervolgens naar een oplossing gezocht kan worden. 
  • De Wireframe visual style is toegevoegd aan het platformonafhankelijke 3D grafische systeem. Wanneer je de optie Fast Shading aanzet in jouw graphic performance zal dit vooral merkbaar zijn. 
  • Verbeteringen ten behoeve van het sneller openen van 2D tekeningen. 

Vandaag nog aan de slag met AutoCAD 2025