Hoe LKSVDD architecten de BBL omarmt!


De nieuwe WKB (Wet KwaliteitsBorging) en BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving)

“De komst van de BBL is zo lang uitgesteld, dat iedereen een beetje sceptisch was geworden. Om mij heen merk ik dan ook dat men zich nu pas gaat verdiepen in de BBL, terwijl deze inmiddels ingegaan is. “ Vertelt Chris Hanschen BIM manager bij LKSVDD architecten.

Makkelijker voor nieuwbouw en bestaande bouw

Voor de werkzaamheden bij een architectenbureau verandert er niet direct veel. Projecten moeten we toetsen aan de BBL in plaats van aan het Bouwbesluit (veel eisen blijven hetzelfde) de indeling is wel gewijzigd. Daar waar je voorheen alle paragrafen door moest om de eisen van nieuwbouw, bestaand of verbouw op te zoeken, staan deze in de BBL bij elkaar in aparte hoofdstukken. Dat maakt het toetsen wel eenvoudiger, voor een nieuwbouwproject (hoofdstuk 4) kun je dus hoofdstukken 3 (bestaande bouw) en hoofdstuk 5 (verbouw) overslaan.
 

Nieuwe uitdagingen, nieuwe vragen

Toch brengt de BBL wel weer nieuwe uitdagingen met zich mee, van alle parate kennis ten aanzien van het bouwbesluit moet je jezelf afvragen “is dat in de BBL nog steeds zo?” Neem bijvoorbeeld de in het Bouwbesluit verplichte vrije hoogte van 2.6m voor bijna alle gebruiksfuncties, deze is in de BBL alleen nog maar van toepassing op de woonfunctie. Wat betekent dit voor bijvoorbeeld kantoorvertrekken en klaslokalen? Welke eis is dan nu maatgevend voor de vrije hoogte, als deze niet meer gesteld wordt aan een verblijfsgebied? Zeker als je beseft dat ook de 55% eis (bruikbaarheid) alleen nog maar geldt voor de woonfunctie. Als er geen verplichting is tot het maken van verblijfsgebieden, hoe zit het dan met de eisen aan de verblijfsgebieden, bijvoorbeeld daglicht, spui en luchtverversing?

BBL omarmen

Ook bij LKSVDD-architecten zijn ze begonnen met deze zoektocht, wat dit betekent voor de projecten en bouwbesluittoetsingen. “Ons verdiepen in de BBL, maar vooral ‘via de weg van de projecten’ de BBL beter leren kennen. Eén ding hebben we al wel geleerd; zonder controle parate Bouwbesluit kennis aanhalen en deze voor waarheid aannemen voor de BBL is niet aan de orde, er zijn veel meer wijzigingen dan ze in eerste instantie zult denken!

Voor de berekeningen van bruikbaarheid, daglicht, spuiventilatie en luchtverversing kunnen we SmartBouwbesluit blijven gebruiken. Deze is ook al klaar voor de Europese rekenmethode voor daglicht, de NEN-EN 17037, maar deze is nog niet in werking getreden.

Wat is SmartBouwbesluit?

SmartBouwbesluit is ontwikkeld om een aantal veel voorkomende en herhalende bouwbesluitberekeningen te automatiseren. Het is inmiddels een bewezen betrouwbare toets hulp met een grote vaste klantenkring. Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van SmartBouwbesluit is dat het programma niet dicteert hoe een modelleur zijn/haar model opbouwt. Zo worden alle gangbare methoden ondersteund, los van (leverancier van) template en bibliotheken.

SmartBouwbesluit is ontwikkeld voor de markt door de markt, in nauwe samenwerking met gebruikers, rekenhouden met de wensen van deze gebruikers. Zo zit een gebruiker niet te wachten op vervuiling van het model met allemaal hulpobjecten, SmartBouwbesluit rekent met de informatie in het model en voegt daar ongevraagd niets aan toe. De uitkomsten van de berekeningen kunnen worden aangemaakt als 2D tabellen in het model, samen met de plattegronden van de bouwbesluitoppervlakten direct te gebruiken als bijlage bij de bouwbesluittoets.

Waar haal je de data vandaan voor een ‘smart’ besluit?

Voor het maken van de berekeningen die door SmartBouwbesluit worden uitgevoerd is heel veel data nodig, deze data zit doorgaans allemaal in de Revit modellen. Zonder gebruik te maken van SmartBouwbesluit is het noodzakelijk deze data uit te lezen en over te nemen in rekenbladen, bijvoorbeeld Excel.

Wil je efficiënter werken en echt alle data ontsluiten uit je bedrijf en bedrijfsprocessen.
Neem dan een contact met ons op. Krijg meer grip en inzicht op alles wat er gebeurt.

Ook kan SmartBouwbesluit input bepalen voor de berekeningen zonder dat deze direct afleesbaar is in Revit. Denk aan belemmeringen conform de NEN 2057, deze worden bepaald aan de hand van alle in het model aanwezige belemmeringen, zonder deze bepalingsmethode zal de toetser deze handmatig moeten bepalen aan de hand van doorsneden en plattegronden. Het nadeel hiervan is niet alleen dat het ontzettend tijdrovend is, maar ook dat het een momentopname en foutgevoelig is, bij aanpassen van het model moet alle informatie in de rekenbladen ook weer aangepast worden.

Denk daarbij niet alleen aan aanpassingen van oppervlakte van gebruiksoppervlakten, verblijfsgebieden, verblijfsruimten, maar ook aan afmetingen en positie van kozijnen of aanpassingen van de aanwezige belemmeringen. Dat maakt SmartBouwbesluit uitermate geschikt voor meerdere toets momenten, bijvoorbeeld een pre-toets in de fase voorontwerp, een toets voor de bouwaanvraag in de fase definitief ontwerp en een controle berekening in de fase uitvoeringsgereedontwerp.

BBL en WKB

Met de komst van de BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving) en de WKB (Wet Kwaliteitsborging) gaat het leveren van bewijslast steeds belangrijker worden. Berekeningen gemaakt in Excel zullen niet direct veel vertrouwen geven, waar komt de informatie vandaan? Hoe accuraat is deze? Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van deze data? Bij iedere waarde in de berekening kun je wel een vraagteken zetten! Voorkom dat de kwaliteitsborger zich genoodzaakt voelt alle berekeningen zelf opnieuw te maken.

SmartBouwbesluit kan tientallen berekeningen tegelijkertijd uitvoeren, bepalen welke woningen het meest kritisch zijn en alleen deze doorrekenen is daarmee achterhaald. Met hetzelfde gemak reken je ze allemaal door, de bewijslast voor de WKB is daarmee veel eenvoudiger te leveren, zo ook de vraag waar de informatie vandaan komt en hoe accuraat en betrouwbaar deze is!  

Met de komst van de BBL wordt SmartBouwbesluit aangepast en eisen zijn bijgesteld en ook de artikelnummers. In een nieuwe release kan men kiezen tussen Bouwbesluit en BBL. Voor de controle van de uitkomsten van de berekeningen worden de betreffende eisen gebruikt, bij de uitkomst worden de juiste artikelnummers vermeld.

Europese daglichtnorm

De inwerkingtrede van de nieuwe Europese norm voor daglicht – de NEN-EN 17037 – staat gepland voor 2026. Deze rekenmethode kan nu al gebruikt worden in SmartBouwbesluit. Je kan nu al leren hoe deze methode werkt en hoe je deze kunt gebruiken. Dit kan echter nog niet als bewijslast voor de BBL, maar is nu wel al te gebruiken voor bijvoorbeeld toetsen aan ‘Frisse Scholen’. 

Wil je meer weten over de WKB of bekijk wat SmartBouwbesluit voor jou kan betekenen?

Wil je meer weten over de WKB? Of wil je Smartbouwbesluit eens uitproberen? Dat kan! Klik op de onderstaande knoppen voor meer informatie.