BouwBesluiteloos? De WKB & Omgevingswet


Is de Eerste Kamer serieus met het uitstel van de WKB? En wat betekent dit voor de bouwindustrie? Laten we de zaak eens van dichtbij bekijken.

Het gonsde al even door de wandelgangen of het verantwoord om de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) per 1 januari 2024 in te laten treden. Op nadrukkelijk verzoek van de Eerste Kamer stelt Demissionair de Jonge de invoering met nogmaals 6 maanden uit. (Let op: dit geldt alleen voor verbouwactiviteiten)

Alles afwegende ben ik daarom tot de conclusie gekomen dat een zachtere landing de voorkeur verdient, en ik dus de invoering van kwaliteitsborging bij verbouwactiviteiten met 6 maanden zal opschorten. Dit betekent dat de Wkb in werking zal treden per 1 januari 2024 voor de nieuwbouw. Voor verbouwactiviteiten zal de Wkb per 1 juli 2024 in werking treden, mits te zijner tijd op basis van onafhankelijke toetsing duidelijk is dat er voldoende kwaliteitsborgers beschikbaar zijn en er geen andere signalen zijn die belemmerend werken. Tot de datum van 1 juli 2024 zullen gemeenten vergunningplichtige verbouwactiviteiten dus nog in behandeling blijven nemen.

Waar draait het eigenlijk allemaal om?

In de kern streven alle betrokkenen in de bouwsector naar topkwaliteit. De WKB heeft als hoofddoel de bouwkwaliteit in Nederland te verbeteren. Voor aannemers betekent dit echter serieuze veranderingen, zoals extra procedures, verbeterde interne communicatie en nieuwe verplichtingen, waaronder het aantonen van de bouwkwaliteit aan je opdrachtgever.

Dit is een uitgelezen kans om je bedrijfsprocessen eens grondig onder de loep te nemen en te optimaliseren. De voordelen hiervan zijn duidelijk: verbeterde kwaliteit en efficiëntie van je bedrijfsvoering. Bovendien leiden minder fouten in het bouwproces tot minder risico’s en lagere faalkosten.

Waar te beginnen?

Zoals eerder benoemd, brengt de extra bewijslast en goede communicatie met stakeholders, zoals onderaannemers en de opdrachtgever, serieuze uitdagingen met zich mee. Het correct en volledig documenteren is van essentieel belang. Zo kan je aantonen en bewijzen dat het om een ontwerpfout gaat van je opdrachtgever of dat er geen gebreken waren bij oplevering.

Snel toegankelijke documentatie is hierbij essentieel, zodat de kwaliteitsborgers hun tijd efficiënt kunnen besteden aan jouw documenten. Kortom, elke minuut telt!

De rol van digitalisering

Digitalisering helpt bij het standaardiseren en optimaliseren van je bedrijfsprocessen. Het digitaal vastleggen van het proces en documenten heeft veel voordelen. Zo kan je precies zien wie, wat, wanneer heeft gedaan, je voorkomt zo misverstanden en beschikt altijd over de juiste en volledige data.

Met de WKB in aantocht is het belangrijk dat je nadenkt over hoe je alles overzichtelijk gaat vastleggen en over hoe je bedrijfsprocessen optimaal, transparant en veilig inricht. Uiteindelijk zal elk bouwbedrijf te maken krijgen met de WKB.

Bekijk het stimuleringsprogramma proefprojecten WKB

Wist je dat er een stimuleringsprogramma proefprojecten Wkb bestaat? Hiermee kun je waardevolle ervaring opdoen om goed voorbereid te zijn wanneer de WKB in werking treedt. Meer informatie vind je op de volgende website: Stichting IBK

Meer informatie of hulp nodig? Wij staan voor je klaar!

Bij ons kun je terecht voor hulp bij het optimaliseren van je bedrijfsprocessen, het digitaliseren van je bouwprojecten en voor effectief documentbeheer. Bekijk onderstaande pagina’s eens voor meer informatie.